Socialinio dialogo reikšmė sprendžiant darbo santykių lankstumo ir užimtumo garantijų (Flexicurity) klausimus Europos šalyse

autorius Solidarumas

Vilniuje birželio 18-20 dienomis organizuojamas tarptautinis seminaras „Socialinio dialogo reikšmė sprendžiant darbo santykių lankstumo ir užimtumo garantijų (Flexicurity) klausimus Europos šalyse“.

Pirmąją seminaro dieną bus pristatomos temos “Darbo rinkos lankstumo ir užimtumo saugumo (flexicurity) samprata, komponentai ir principai”, “Nauji iššūkiai darbo rinkoje- nauji uždaviniai Europos profesinėms sąjungoms. Europos darbuotojų centro (EZA) pozicija”, “Flexicurity samprata ir įgyvendinimo galimybės Lietuvos užimtumo politikoje”, “Saugumas ir lankstumas darbo rinkoje. Danijos patirtis”

Antrąją dieną – “Veiksminga aktyvi darbo rinkos politika – svarbiausias ES šalių uždavinys”, “Ar aktualus šiandien bažnyčios socialinis mokymas?”, “Lietuvos pastangos siekti oraus ir tvaraus užimtumo”, “Europos Komisijos rekomendacijos Lietuvai užimtumo ir darbo santykių reguliavimo srityje. ES iniciatyvos užimtumo didinimo srityje”, “Saugumo ir lankstumo Europos darbo rinkose paieškos”, “Naujos užimtumo formos Europoje. Poveikis darbo sąlygoms ir darbo rinkai. Tyrimo apžvalga”, “Darbo santykių reguliavimas Vokietijoje. Darbuotojų atstovavimo formos”, “Darbo rinkos lankstumas Nyderlandų patirtis”, “Saugumo ir lankstumo Europos darbo rinkose paieškos”, “Darbo santykių pokyčiai Latvijoje. Poveikis darbuotojams ir ekonomikai”, “Darbo santykių pokyčiai Estijoje. Poveikis darbuotojams ir ekonomikai”, “Darbdavių investicijos į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir mokymus. Lietuvos patirtis”, “Kas garantuoja darbuotojų socialinį saugumą?”, “Darbo santykiai ir socialinis saugumas. Lenkijos patirtis”, “Socialinės apsaugos sistema Suomijoje”.

Trečiąją seminaro dieną bus nagrinėjama tema “Socialinio dialogo reikšmė. Naujas socialinių partnerių vaidmuo”, pristatomi pranešimai “Socialinio dialogo analizė. Nauji strateginiai uždaviniai darbuotojų organizacijoms”, “Socialinio dialogo ir socialinių partnerių vaidmuo Austrijoje”, “Socialinis dialogas ir socialinių partnerių vaidmuo Slovėnijoje”, vyks diskusija “Socialinio dialogo ir socialinių partnerių vaidmuo formuojant ir įgyvendinant flexicurity principus”.

Seminarą organizuoja Lietuvos profesinė sąjunga “Solidarumas” padedant Europos darbuotojų centrui (EZA). Seminarą finansuoja Europos komisija.

Programa lietuvių kalba

Programa anglų kalba

0 komentaras
0

Palikti komentarą