Trišalė taryba nusprendė minimalią algą didinti 25 eurais

autorius Solidarumas

Balandžio 21 dieną posėdžiavusi Lietuvos Respublikos trišalė taryba priėmė sprendimą nuo liepos 1 dienos minimalią mėnesinę algą didinti 25 eurais – iki 325 eurų. Beto minimalaus atlyginimo augimas susietas su penkiais pagrindiniais ekonominiais rodikliais – darbo našumu, vidutiniu metiniu vartotojų kainų indekso pokyčiu, vidutiniu darbo užmokesčiu ir vidutiniu metiniu nedarbo lygiu.

Paskutinį kartą minimali alga didėjo 2014 metų spalio 1 dieną – 10,1 euro iki 300 eurų. Lietuva stipriai atsilieka nuo kitų Europos Sąjungos valstybių pagal minimalios algos dydį, mažesni atlyginimai tik Rumunijoje ir Bulgarijoje.

Galutinį sprendimą dėl minimalios algos didinimo dar turės priimti Vyriausybė, tačiau ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius žiniasklaidoje teigia, jog “planuojant asignavimus 2015 m. valstybės biudžete, šis padidinimas jau buvo numatytas ir įskaičiuotas”.

Daug diskusijų ir ginčų kilo tariantis dėl naujojo darbo kodekso, kuris iš esmės pakeistų darbo santykius Lietuvoje. Svarstant naujo darbo kodekso I dalies „Bendrosios nuostatos“ ir II dalies „Individualūs darbo santykiai“ 5  pirmuosius skyrius iki individualių darbo santykių  profesinės sąjungos sutiko, kad darbdaviui atleidžiant iš darbo darbuotoją darbdavio mokama išeitinė išmoka galės būti sumažinta iki vieno mėnesio, tačiau skirtumas darbuotojui bus mokamas iš garantinio fondo, dėl to darbdaviai sutiko papildomai pervesti 0,37 proc.  didesnį mokestį Sodrai.

Taip pat buvo prieita prie kompromiso svarstant naujo Darbo kodekso 5 str. dėl teisės normų aiškinimo darbuotojo naudai, 22 str. dėl teisės skelbti duomenis apie darbuotojų darbo užmokestį, 23 str. dėl nekonkuravimo,  26 str. dėl vaizdo kamerų darbo vietoje,  27 str. dėl per didelių darbdavio sąnaudų, 32 str. dėl negalėjimo pabloginti darbo sąlygas, 35 str. susitarimą dėl išbandymo, 36 str. dėl atlyginimo darbdaviui mokymo išlaidų darbuotojui išėjus iš darbo savo noru, 37 str. dėl baudų už nekonkuravimo susitarimo nesilaikymą. Konkrečios kompromisų formuluotės bus surašytos trišalės tarybos 2015-04-21 posėdžio protokole. Kiti darbo kodekso straipsniai bus svarstomi  sekančiame 2015 m. gegužės 12 dieną planuojamame Trišalės tarybos posėdyje.

Trišalės tarybos posėdyje taip pat pristatyta “2015 m. Nacionalinė reformų darbotvarkė“, LR Trišalės tarybos 20- mečio konferencijos organizaciniai klausimai, numatyta sekančio posėdžio data.

Lietuvos profesinę sąjungą “Solidarumas” trišalėje taryboje atstovauja pirmininkė Kristina Krupavičienė ir pavaduotojas Algirdas Markevičius.

0 komentaras
0

Palikti komentarą