Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga “Solidarumas”

autorius Solidarumas

Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga “Solidarumas”

Pirmininkė:
Aldona Kindurienė

Bendri kontaktai:
Tel.: +370 675 12834

ĮSTATAI

 Naujienos:

2021-05-27 d. PROFESINIŲ SĄJUNGŲ, PASIRAŠIUSIŲ LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ (ŠVIETIMO POGRUPIO), IR ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS KOLEKTYVINIŲ DERYBŲ DĖL LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PAKEITIMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS: Protokolas 3 posedis (2021-05-27) 02

2021-04-30d. Siekiant įgyvendinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.3.1 ir 1.3.10 veiksmus bei 2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties, įregistruotos Kolektyvinių sutarčių registre numeriu Nr. PV3-61 (įskaitant vėlesnius pakeitimus ir papildymus), 8.4, 8.5, 8.6, 8.9, 8.11 papunkčius švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-451 sudaryta darbo grupė. Ji iki 2022 m. kovo 1 d. turi parengti pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimą, tobulinimo.

2. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytos darbo grupės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimui tobulinti posėdžių protokolai:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/04/DG-pos%C4%97d%C5%BEio-protokolas-Nr_1-2021-04-15.pdf

Daugiau naujienų:

Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis

Pasirašyta pirmoji Lietuvoje kolektyvinė švietimo darbuotojų šakos sutartis

ŠMM ir profsąjungos sutarė dėl esminių etatinio mokytojų darbo apmokėjimo principų
Švietimo profsąjungos nepasiduoda: susitiko su Sauliumi Skverneliu
Švietimo profesinių sąjungų atstovai susitiko su ministre Jurgita Petrauskiene
Derybinė grupė pritarė pataisytam kolektyvinės sutarties projektui
Švietimo profesinių sąjungų atstovai susitarė su Ministru Pirmininku
Švietimo profesinės sąjungos ir toliau siekia dėl pedagogų atlyginimų susitarti šakos kolektyvinėje sutartyje
Švietimo komitetas prie LR Trišalės tarybos nepritarė, kad pedagogams būtų taikomas LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
Švietimo profesinės sąjungos ir ŠMM suderino pozicijas
Lietuvos ir Lenkijos Bialystoko apskrities švietimo profesinių sąjungų atstovai diskutavo apie mokytojo profesinį statusą
Švietimo komitetas prie Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos atnaujino darbą
Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva surengtas susitikimas su švietimo profesinių sąjungų atstovais
Derybos dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties baigtos
ŠMM kovo 31 dieną įvykusiame posėdyje derybos dėl šakos kolektyvinės sutarties nesibaigė
ŠMM įvyko derybinis posėdis dėl šakos kolektyvinės sutarties
Keturios švietimo profesinės sąjungos pasirašė SUSITARIMĄ DĖL STREIKO UŽBAIGIMO
Nuo mūsų stiprybės priklausys derybų rezultatai
Derybos dėl reikalavimų nevyksta, neterminuotas streikas tęsiamas
Švietimo šakos streikas bus!
Sąjūdiečiai palaiko mokytojų reikalavimus
Vasario 22 d. – neterminuotas pedagogų streikas
Švietimo profesinių sąjungų atstovai susitiko su LR Vyriausybės vicekancleriu R.Vaitkumi ir Ministru Pirmininku A.Butkevičiumi
Taikinimo komisijoje kolektyvinio ginčo išspręsti nepavyko
Birštone vyko seminaras apie naująjį socialinį modelį  
Švietimo profesinės sąjungos traukiasi iš derybų
Lietuvos mokytojų kongrese priimtas manifestas
Švietimo profsąjungos sukvietė Lietuvos pedagogus į Kongresą
Tęsiasi derybos dėl šakos kolektyvinės sutarties
Mokytojai svarsto Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinį – administracinį modelį
Šeštasis derybų dėl šakos kolektyvinės sutarties posėdis
Penktasis derybų posėdis
ŠMPS “” pirmininkės sveikinimas Rugsėjo 1- osios proga
Naujais mokslo metais – dėmesys pamokos kokybei ir tėvų dalyvavimui mokyklos gyvenime
Mokinių pasiekimai. Ką turime daryti kitaip?
Pradėtos derybos dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties parengimo
Švietimo ir mokslo profsąjungų lyderiai pasveikino naująją ministrę
Pasitarimas dėl Jungtinės švietimo profesinių sąjungų atstovybės
Diskusija, skirta JT Konvencijos visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims įgyvendinimo Lietuvoje stebėsenai
Vyriausybinės darbo grupės posėdis dėl klasės krepšelio finansavimo modelio
Diskusija Seime apie dabartinę švietimo būklę
Sudaryta Vilniaus švietimo jungtinė atstovybė
Mokytojo profesinis statusas aktualių pokyčių švietime kontekste
ŠMPS „“ prisijungė prie jungtinės atstovybės
Parengtas tikslinių valstybės biudžeto lėšų paskirstymo tvarkos aprašo projektas
Lietuvos profesinio mokymo taryba pradėjo darbą
Ministro pirmininko sudaryta darbo grupė baigė darbą
Projekto “Lyčių lygybė – pelninga investicija” pristatymas
Gauti atsakymai į gruodžio 3 dieną vykusiame mitinge iškeltus reikalavimus
Mitinge prie Vyriausybės reikalauta aiškios politikos dėl atlyginimų didinimo
Mokytojai streikuoja
Tėvai palaiko streikuosiančių mokytojų reikalavimus
Susitikimas su ETUCE vadovu Martin Rømer
Akcija „Politikai gyvena, o visi kiti tik išgyvena“
Lietuvos švietimo profesinių sąjungų Jungtinė atstovybė rengiasi streikui
Įvyko švietimo darbuotojų profesinių sąjungų konferencija
Lietuvos mokytojai pasiryžę streikuotiŠvietimo darbuotojų profesinės sąjungos Seime
Daugiau kaip 1000 mokytojų susirinko į mitingą prie Vyriausybės
Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinė atstovybė susitiko su LR Švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu

0 komentaras
0

Palikti komentarą